Vertikutace (prořezání)

Hlavním cílem vertikutace je odstranění plsti a provzdušnění vrchní vegetační vrstvy trávníku. 

Plsť se v trávníku tvoří v průběhu vegetace. Plsť tvoří zbytky posečené trávy, odumřelé rostliny, plevele, mech atd.

Plsť zabraňuje pronikání světla, živin, vzduch a vláhy do půdy a ke kořenovému systému trávníku. To může mít za následek „udušení a odumření trávníku“. Proto je třeba plsť důsledně odstraňovat.

Vrstva plsti v trávníku způsobuje jeho mělké zakořenění. Mělce kořenící rostliny pak v sušším období špatně příjmají vláhu z půdy. Kořeny nedosáhnou do hlubšího půdního profilu. To vše způsobuje vysychání trávníku.

 

Nože vertikutátoru prořezávají vrchní vegetační vrstvu půdního profilu trávníku. Hloubka zařezávaní je mělká, cca 2-3 mm.

Po vertikutaci doporučujeme provést pískování či hnojení trávníku.

 

  • Průběh vertikutace zde: